لوگو-انتشارات-دانشگاه-صنعتی-شریف
۰۹۰۵۳۸۱۳۹۳۸ 📞
book.ec@sharif.ir ✉
صفحه اصلیورودفهرست موضوعینسخه الکترونیکیپذیرش کتابپیوندهادرباره ما
افراد آنلاین: 1
بازدیدها از دیروز: 119
کل بازدیدها: 427411
جستجوی پیشرفتهمحدوده زمانی نخستین سال چاپ را بر حسب سال وارد کنید.(نمونه: از 1390 تا 1392)


محدوده زمانی سال چاپ را بر حسب سال وارد کنید.(نمونه: از 1395 تا 1397)


محدوده قیمت را بر حسب تومان وارد کنید.(نمونه: از 1000 تا 30000)حداقل یک زبان انتخاب شده باشد.

فارسی       انگلیسی

حداقل یک ناشر انتخاب شده باشد.

مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دفتر پژوهشهای فرهنگی
مؤسسه انتشارات امیرکبیر
انتشارات ناقوس
انتشارات فاطمی
انتشارات صفار
مرکز نشر دانشگاهی
فرهنگ معاصر
دفتر نشر معانی
انتشارات سمت
موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
255