لوگو-انتشارات-دانشگاه-صنعتی-شریف
۰۹۰۵۳۸۱۳۹۳۸ 📞
book.ec@sharif.ir ✉
صفحه اصلیورودفهرست موضوعیجستجوی پیشرفتهنسخه الکترونیکیپیوندهادرباره ما
افراد آنلاین: 2
بازدیدها از دیروز: 123
کل بازدیدها: 423301


آیین‌نامۀ پذیرش و چاپ کتاب در مؤسسۀ انتشارات علمی

دانشگاه صنعتی شریف


مؤسسه هر نوع اثر علمی، پژوهشی را، خواه از طرف اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف یا دانشگاه‌ها و نیز دیگر مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی با رعایت مفاد این آیین‌نامه برای چاپ و نشر می‌پذیرد.
‌مادۀ 1- منظور از «اثر» عبارت است از هر گونه تألیف، ترجمه یا گردآوری که قابل چاپ و نشر است.
      تبصرۀ 1: صاحب اثر، شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که اثر را به یکی از شکل‌های ‌مادۀ 1 به مؤسسه ارائه می‌کنند.
      تبصرۀ 2: حقوق صاحب اثر، مبلغی است که در ازای انجام خدمات موضوعی ‌مادۀ 1 طبق قرارداد از طرف مؤسسه به صاحب اثر پرداخت می‌شود.
‌مادۀ 2- مؤسسة انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در این آیین‌نامه «مؤسسه» نامیده می‌شود.
‌مادۀ 3- صاحبان اثر که مایل به چاپ اثر خود هستند باید نسخة کامل و اصلی اثر خود را به همراه پیشگفتار، فهرست مطالب، منابع و واژه‌نامه در اختیار مؤسسه قرار دهند.
      تبصرۀ 1: در مورد کتاب‌های ترجمه، ارسال اصل کتاب به زبان اصلی، همراه با متن ترجمه ضروری است.
‌مادۀ 4- صاحب اثر باید تا زمان اعلام نتیجه قبول یا رد اثر برای چاپ در مؤسسه، اثر خود را به ناشر دیگری ارائه ندهد و این تعهد را همراه امضای تعهدنامه اعلام می‌کند.
‌مادۀ 5- تمام آثاری که برای چاپ به مؤسسه تحویل می‌شود برای بررسی به داورهای منتخب ارجاع می‌شود. سپس نتیجة بررسی به صاحب اثر اعلام می‌گردد.
‌مادۀ 6- پس از قبول اثر برای چاپ و نشر در مؤسسه، قرارداد جداگانه‌ای میان صاحب اثر و رئیس مؤسسه تنظیم می‌شود.
      تبصرۀ 1: مؤسسه مجاز است، هر نوع ویرایش صوری و محتوایی و نیز یکدست‌سازی اصطلاحات علمی و رسم‌الخط را مطابق رسم‌الخط و واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان اعمال نماید و به اطلاع برساند.
      تبصرۀ 2: اخذ تصمیم در مورد نوع چاپ، حروف، اندازة تصاویر، قطع کتاب، طراحی، شیوة آوردن نام صاحبان اثر، جلد و شمارگان کتاب با مؤسسه است.
‌مادۀ 7- مؤسسه می‌تواند از طریق مشارکت با صاحبان اثر یا مؤسسات و ناشران داخلی و یا خارجی و بر اساس قراردادی که با آنها منعقد خواهد کرد، اثری را منتشر کند.


فرم پذیرش کتاب (ترجمه) - فایل word       فرم پذیرش کتاب (ترجمه) - فایل pdf

فرم پذیرش کتاب (تألیف) - فایل word       فرم پذیرش کتاب (تألیف) - فایل pdf